Kielipalvelut

Tarjoamme tutkimusaineistojen ja tieteellisten tekstien kielenhuoltopalveluita suomen ja englannin kielellä sekä käännöspalveluja kieliparilla suomi–englanti. Kun sinulla on tarve väitöskirjasi, diplomityösi, gradusi tai tutkimusartikkelisi kielenhuollolle tai käännökselle, löydät varmasti sopivan palveluvaihtoehdon meiltä. Kielenhuoltajamme ja kääntäjämme ovat akateemisia kielen ammattilaisia, joilla on usean vuoden kokemus tieteellisten tekstien kielenhuolto- ja käännöstehtävistä.

1) Natiivikielenhuolto, englanti


Natiivikielenhuolto sopii sinulle, joka kaipaat yksityiskohdiltaankin natiivitasoiseksi viimeisteltyä tekstiä. Natiivitarkastuksessa tekstisi kielioppi ja rakenteet korjataan ja sanasto ja tyyli viimeistellään. Palvelu sisältää myös englanninkielisen erikoisterminologian tarkistamisen, sisällön yhtenäistämisen ja tekstin sujuvoittamisen.

2) Kielenhuolto, suomi


Suomen kielenhuolto sisältää oikeinkirjoituksen ja kieliopin (mm. välimerkit, lauserakenteet) tarkistuksen ja korjaukset. Kielenhuoltajamme kiinnittää huomiota tekstin tyylin ja ilmaisun yhtenäisyyteen ja viimeistelee tekstisi selkeästi eteneväksi kokonaisuudeksi.

3) Käännöspalvelu, suomi–englanti–suomi


Tarjoamme tutkimusaineistojen, kyselylomakkeiden, esitysten tai tutkimusartikkelin käännöspalveluja suomen ja englannin kieliparilla.

Mitä palvelu maksaa? Kielenhuolto- ja käännöstyöt laskutetaan sanaperusteisesti lähdetekstin sanamäärän mukaan. Kielenhuollon hinnat ovat 0,03–0,06 euroa/sana ja käännöspalvelun hinnat 0,18–0,20 euroa/sana. Hintoihin lisätään ALV 24 %.

Tarvittaessa myös asemoimme tekstisi julkaisuohjeen mukaan. Lähetä tarjouspyyntö tai ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Käsittelemme kaikki aineistot luottamuksellisina. Sitoudumme pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä saadut tiedot, jotka eivät ole yleisesti tiedossa, ja jotka tulee luonteensa vuoksi ymmärtää luottamukselliseksi tiedoksi.